Ochrona Danych Osobowych

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH II LO im Marii Konopnickiej 8

Zgoda na publikację wizerunku pracownika/ucznia
Klauzula inf. dla uczniów
Klauzula inf. dla Kandydatów do szkoły
Klauzula inf. dla pracowników
Klauzula dla kandydatów do pracy