Pedagog i Psycholog Szkolny

pedagog szkolny:

mgr Lidia Krzyżyk-Chrząstek
e-mail: l.chrzastek@2lo.radom.pl

Pedagog przyjmuje rodziców uczniów w godzinach wyznaczonych poniżej po uprzednim umówieniu się drogą mailową.

pedagog przyjmuje w godzinach:
Poniedziałek 915– 1005
1050– 1255
1340– 1435
Wtorek 800 -910
955– 1005
1050– 1400 
Środa 800 – 1000
1200 – 1255
1540 – 1615
Czwartek 810 – 910
955 – 1005
1050 – 1200
Piątek 800 – 1100
1145 – 1205
1250 – 1255
1340 – 1440

psycholog szkolny:

mgr Maria Wnukowska
e-mail: m.wnukowska@2lo.radom.pl

Psycholog przyjmuje rodziców w godzinach wyznaczonych poniżej po uprzednim umówieniu się drogą mailową.

psycholog przyjmuje w godzinach:
Poniedziałek 900– 1530
Wtorek 1100 – 1630
Środa 800 – 1530
Czwartek 930 – 1530
Piątek 900 – 1430

Możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym jeśli:

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
 • masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • masz problem z wyborem zawodu lub dalszej drogi kształcenia.

Czym się zajmuje Pedagog Szkolny?
(na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 15 stycznia 2001 w sprawie zasad  udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  przedszkolach, szkołach i placówkach)

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy    psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

PAMIĘTAJ!!!
Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.


Pedagog szkolny współpracuje na stałe ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu.
Każdy uczeń szkoły i jego rodzic może skontaktować się z pedagogami, psychologami z poradni i uzyskać potrzebną pomoc.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Radomiu
ul. Główna 3
26-600, Radom
Tel. 48 33 14 510
Punkt Konsultacyjny – czynny w poniedziałki do godz. 17.00


Każdy potrzebujący pomocy pedagogiczno-psychologicznej może  ponadto skorzystać z telefonów zaufania, gdzie dzwoniący zachowuje anonimowość.

116 111
OGÓLNOPOLSKI BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ma on służyć młodym ludziom potrzebującym wsparcia i opieki. Osoby, które będą chciały poprosić o radę albo powiedzieć o swym kłopocie z rówieśnikami, rodzicami czy opiekunami mogą dzwonić pod ten numer od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.
Wszystkim dzwoniącym, oprócz sytuacji, w których zagrożone jest życie lub zdrowie, zapewniona jest pełna anonimowość.
Jednocześnie w Internecie działa serwis 116111.pl, w którym młode osoby mogą zadawać konsultantom pytania w trybie online i rozmawiać z rówieśnikami na forum.

116 123
OGÓLNOPOLSKI BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

Dzwonić może każdy, kto potrzebuje wsparcia i pomocy psychologicznej w godz. 14.00-22.00

• W sprawie przemocy:

22 668 70 00
22 692 82 26
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE- „NIEBIESKA LINIA”

Oferta telefonu „Niebieska linia” skierowana jest do osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej.
Poradnia telefoniczna działa w dni powszednie w godz. 14.00-22.00: dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i piątki w godz. 18.00-22.00.

• W sprawie uzależnień:

0801 011 294
TELEFON ZAUFANIA DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 – koszt połączenia jak za połączenie lokalne

0801 140 068
POMARAŃCZOWA LINIA – OGÓLNOPOLSKA LINIA TELEFONICZNA DLA RODZICÓW DZIECI PIJĄCYCH ALKOHOL

Pomarańczowa linia to program przede wszystkim dla rodziców, którzy mają kłopoty wychowawcze z dziećmi pijącymi alkohol i zażywającymi narkotyki.

0801 108 108
PORADNIA POMOCY PALĄCYM –INFOLINIA FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA

Czynna codziennie w godz. 9.00-20.00, dodatkowo we wtorki w godz. 14.00-18.00 jest uruchomiony numer 22 643 92 86.

0801 199 990
OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA ODNOŚNIE NARKOMANII

Telefon oferuje informację o sieci, profesjonalnej pomocy, wsparcie psychologiczne. Czynny jest codziennie w godz. 16.00-21.00. Całe połączenie płatne jest tylko 35gr.

0801 109 696
INFOLINIA POGOTOWIA MAKOWEGO TOWARZYSTWA POWRÓT Z „U”

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00, w soboty w godz. 10.00-19.00.

• W sprawach zdrowia:

0801 888 448
TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

Dzwoniąc pod ten numer osoba inicjująca połączenie zapłaci wyłącznie za pierwsza minutę rozmowy wg. stawki operatora lokalnego

PORADNIA INTERNETOWA HIV/AIDS
www.aids.gov.pl
Ewa GG: 844 2779
Adam GG: 12452394
czynna środy w godz. 20.00-22.30.

22 632 08 82
TELEFON DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD JEDZENIA

Można dzwonić w sprawach anoreksji, bulimii, nadwagi codziennie w godz. 16.00-20.00

• W sprawach innych:

22 543 99 99
DLA ZAGROŻONYCH PRZEZ SEKTY RELIGIJNE

Telefon obsługiwany przez Dominikański Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, czynny we wtorki w godz. 17.00-19.00

22 628 95 24
GDY TWOIM PROBLEMEM JEST CIĄŻA

Telefon Fundacji Pro Familia, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00

48 360 75 94
DLA OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Telefon Biura Porad Obywatelskich w Radomiu, czynny w poniedziałki w godz. 12.00-18.00, wtorki w godzinach 12.00-17.00.