Grono Pedagogiczne

Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot   e-mail Wycho-
wawca
Dariusz Żytnicki historia, wos, propedeutyka filozofii, dyrektor  
Zielińska Jolanta matematyka, wicedyrektor JZ
Adamiec Sławomir wychowanie patriotyczne i obywatelskie SA  
Augustyniak Izabela matematyka IA  
Bełczyk Maria wychowanie fizyczne MB  
Bogdańska Eliza język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa EB  
Borowiecki Artur język angieki AB  
Boryczka Justyna język angielski JB 2b
Chałubińska-Szafraniec Maria historia, wos, historia i społeczeństwo MC 3d
Chrzanowska Marta język rosyjski CH  
Głowik Agnieszka język polski AG  
Grelak-Choraczyńska Lidia język niemiecki LG 1a
Grodzicka Elżbieta język angielski EG 3f
Grych Marek podstawy przedsiębiorczości GR  
Grządziela Marcin religia MG  
Jastalska Renata edukacja dla bezpieczeństwa RJ  
Karbarz Wiesława chemia, przedsiębiorczość WK 1c
Karpińska Joanna matematyka JK  
Kolenda Zofia biologia, przyroda ZK 2f
Krzyżyk-Chrząstek Lidia pedagog LC  
Kwaśnik Małgorzata język rosyjski MK 1d
Kwaśnik-Siczek Monika język polski KA 2a
Latosek Arkadiusz religia AL  
Lesisz Lidia język francuski, język angielski LL  
Luberska Monika wychowanie fizyczne ML  
Łuczyszyn Agata język polski 2e
Majkusiak Aneta wychowanie fizyczne MA  
Miękus Marek fizyka, informatyka MM 1b
Miturska Anna język niemiecki, informatyka AM  
Nowakowska Iwona nauczyciel-bibliotekarz IN  
Okomska-Kaca Sylwia język polski SO 1f
Olchowa Beata biologia, wdżwr BO 3c
Olszewska Elżbieta nauczyciel-bibliotekarz EO  
Pardela Danuta matematyka DP  
Pawlak Iwona język angielski IP  
Pawłowska-Wróbel Ewa język angielski EP  
Petrzak Justyna matematyka, przedsiębiorczość JP 3e
Płatos Jolanta fizyka, zastosowanie fizyki  
Raczyńska Małgorzata chemia, edukacja dla bezpieczeństwa MR 2d
Siudzińska Marta język niemiecki SI  
Smolarczyk Łukasz geografia, biologia ŁS  
Stodulski Piotr informatyka, podstawy przedsiębiorczości PS  
Szarpak Kinga wychowanie fizyczne KS  
Szczepańska-Pałka Edyta język niemiecki PE  
Szewczyk Beata język angielski BS  
Szylko Beata historia, wos, propedeutyka filozofii SZ 1e
Turek Izabela historia, historia i społeczeństwo, wiedza o kulturze IT 3a
Urbańska-Stanios Ewelina wychowanie do życia w rodzinie EU  
Wilkanowicz Katarzyna język angielski, wdżwr KW  
Wnukowska Maria psycholog WN  
Wojcieszek Anna język angielski AW 2c
Wołąkiewicz Piotr religia PW  
Wójcik Andrzej wychowanie fizyczne, koordynator d/s bezpieczeństwa  
Wrzesińska-Siczek Maria chór MW    
Zając Agnieszka język polski, wok AZ 3b
Zgrzywa Jerzy wychowanie fizyczne ZG  
Zielińska Anetta geografia ZI