Grono Pedagogiczne

Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot   e-mail Wycho-
wawca
Dariusz Żytnicki historia, wos, propedeutyka filozofii, dyrektor  
Grzegorz Stępień fizyka, wicedyrektor GS
Augustyniak Izabela matematyka IA  
Bełczyk Maria wychowanie fizyczne MB  
Bogdańska Eliza język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa EB  
Boryczka Justyna język angielski JB  
Chałubińska-Szafraniec Maria historia, wos, historia i społeczeństwo MC 2a
Chamerski Mariusz religia CA  
Głowik Agnieszka język polski AG 2e
Grelak-Choraczyńska Lidia język niemiecki LG 3a
Grodzicka Elżbieta język angielski EG  
Grych Marek podstawy przedsiębiorczości GR  
Grządziela Marcin religia MG  
Karbarz Wiesława chemia, przedsiębiorczość WK 3c
Karpińska Joanna matematyka JK  
Kolenda Zofia biologia, przyroda ZK  
Krzyżyk-Chrząstek Lidia pedagog LK  
Kwaśnik Małgorzata język rosyjski MK 3d
Kwaśnik-Riad Monika język polski KA 1c
Lesisz Lidia język francuski, język angielski LL  
Luberska Monika wychowanie fizyczne ML  
Łuczyszyn Agata język polski  
Majkusiak Aneta wychowanie fizyczne MA  
Miękus Marek fizyka, informatyka MM 1g
Miturska Anna język niemiecki, informatyka AM 1a
Nowakowska Iwona nauczyciel-bibliotekarz IN  
Okomska-Kaca Sylwia język polski SO 3f
Olchowa Beata biologia, wdżwr BO 2c
Olszewska Elżbieta nauczyciel-bibliotekarz EO  
Pardela Danuta matematyka DP 2g
Pawlak Iwona język angielski IP  
Pawłowska-Wróbel Ewa język angielski EP  
Petrzak Justyna matematyka, przedsiębiorczość JP 1f
Raczyńska Małgorzata chemia MR  
Smolarczyk Łukasz geografia ŁS  
Sompolski Zbigniew historia, wos, filozofia ZS  
Stodulski Piotr informatyka, podstawy przedsiębiorczości PS 3b
Szarpak Kinga wychowanie fizyczne KS  
Szczepańska-Pałka Edyta język niemiecki PE 2b
Szewczyk Beata język angielski BS  
Turek Izabela historia, historia i społeczeństwo, wiedza o kulturze IT 2d
Umińska Marta matematyka MU  
Urbańska-Stanios Ewelina wiedza o kulturze EU  
Wilkanowicz Katarzyna język angielski, wdżwr KW  
Wnukowska Maria psycholog WN  
Wojcieszek Anna język angielski AW  
Wójcik Arkadiusz religia WR  
Wójcik Agata język polski WG  
Wójcik Andrzej wychowanie fizyczne, koordynator d/s bezpieczeństwa 1e
Wrzesińska-Siczek Maria chór MW    
Zając Agnieszka język polski AZ 3e
Zaranek Sylwia biologia ZA 1d
Zgrzywa Jerzy wychowanie fizyczne ZG 2f
Zielińska Jolanta matematyka, wicedyrektor JZ j.z
Zielińska Anetta geografia ZI