Grono Pedagogiczne

Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot   e-mail Wycho-
wawca
Zielińska Jolanta matematyka, p.o. dyrektor ZJ  
Turek Izabela historia, wos, p.o. wicedyrektor IT 2a
Augustyniak Izabela matematyka IA  
Bełczyk Maria wf MB  
Bogdańska Eliza język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa EB  
Borowiecki Artur język angieki ZIP  
Boryczka Justyna język angielski JB 1b
Chałubińska-Szafraniec Maria historia, wos, historia i społeczeństwo MC 2d
Głowik Agnieszka język polski AG 3b
Grelak-Choraczyńska Lidia język niemiecki LG  
Grodzicka Elżbieta język angielski EG 2f
Grządziela Marcin religia MG  
Karbarz Wiesława chemia, przedsiębiorczość WK 3c
Karpińska Joanna matematyka JK  
Kolenda Zofia biologia, przyroda ZK 1f
Krzyżyk-Chrząstek Lidia pedagog LC  
Kwaśnik Małgorzata język rosyjski KM 3d
Kwaśnik-Siczek Monika język polski SM 1a
Latosek Arkadiusz religia LA  
Lesisz Lidia język francuski, język angielski LL 2e
Luberska Monika wf ML  
Łuczyszyn Agata język polski ŁA 1e
Majkusiak Aneta wf AM  
Miękus Marek fizyka, informatyka Mi  
Miturska Anna język niemiecki, informatyka MA  
Nowakowska Iwona nauczyciel-bibliotekarz IN  
Okomska-Kaca Sylwia język polski SO  
Olchowa Beata biologia, wdżwr BO 2c
Olszewska Elżbieta nauczyciel-bibliotekarz EO  
Pawlak Iwona język angielski IP  
Pawłowska-Wróbel Ewa język angielski EP  
Petrzak Justyna matematyka, przedsiębiorczość JP  
Płatos Jolanta fizyka, zastosowanie fizyki PJ  
Raczyńska Małgorzata chemia, edukacja dla bezpieczeństwa MR 1d
Strzępek Marek religia MS  
Szczepańska-Pałka Edyta język niemiecki PE  
Szewczyk Beata język angielski BS  
Turek Izabela historia, historia i społeczeństwo, wiedza o kulturze IT 2a
Wilkanowicz Katarzyna język angielski, wdżwr PK 1c
Wojcieszek Anna język angielski AW    
Wójcik Andrzej wf, koordynator d/s bezpieczeństwa WA  
Zając Agnieszka język polski, wok AZ 2b
Zgrzywa Jerzy wf JZ  
Zielińska Anetta geografia ZA 3a
Żytnicki Dariusz wos, historia, histor i społeczeństwo, propedeutyka filozofii, dyrektor 3e