Grono Pedagogiczne

Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot   e-mail Wycho-
wawca
Dariusz Żytnicki historia, wos, propedeutyka filozofii, dyrektor  
Zielińska Jolanta matematyka, wicedyrektor JZ
Adamiec Sławomir historia, wos, wychowanie patriotyczne i obywatelskie SA  
Augustyniak Izabela matematyka IA  
Bełczyk Maria wychowanie fizyczne MB  
Bogdańska Eliza język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa EB  
Borowiecki Artur język angieki AB  
Boryczka Justyna język angielski JB 3b
Chałubińska-Szafraniec Maria historia, wos, historia i społeczeństwo MC 1a
Chamerski Mariusz religia CA  
Gierwatowska Agnieszka przedsiębiorczość GI  
Głowacka Marta pedagog  
Głowik Agnieszka język polski AG 1e
Grelak-Choraczyńska Lidia język niemiecki LG 2a
Grodzicka Elżbieta język angielski EG  
Grych Marek podstawy przedsiębiorczości GR  
Grządziela Marcin religia MG  
Karbarz Wiesława chemia, przedsiębiorczość WK 2c
Karpińska Joanna matematyka JK  
Kolenda Zofia biologia, przyroda ZK 3f
Krzyżyk-Chrząstek Lidia pedagog LK  
Kwaśnik Małgorzata język rosyjski MK 2d
Kwaśnik-Riad Monika język polski KA 3a
Lesisz Lidia język francuski, język angielski LL  
Luberska Monika wychowanie fizyczne ML  
Łuczyszyn Agata język polski 3e
Majkusiak Aneta wychowanie fizyczne MA  
Miękus Marek fizyka, informatyka MM  
Miturska Anna język niemiecki, informatyka AM  
Nowakowska Iwona nauczyciel-bibliotekarz IN  
Okomska-Kaca Sylwia język polski SO 2f
Olchowa Beata biologia, wdżwr BO 1c
Olszewska Elżbieta nauczyciel-bibliotekarz EO  
Pardela Danuta matematyka DP 1g
Pawlak Iwona język angielski IP  
Pawłowska-Wróbel Ewa język angielski EP  
Petrzak Justyna matematyka, przedsiębiorczość JP  
Płatos Jolanta fizyka, zastosowanie fizyki  
Raczyńska Małgorzata chemia, edukacja dla bezpieczeństwa MR 3d
Siudzińska Marta język niemiecki SI  
Skierzyńska Danuta pedagog DS  
Smolarczyk Łukasz geografia, biologia ŁS  
Sompolski Zbigniew historia, wychowanie patriotyczne i obywatelskie ZS  
Stępień Grzegorz fizyka, informatyka GS  
Stodulski Piotr informatyka, podstawy przedsiębiorczości PS 2b
Szarpak Kinga wychowanie fizyczne KS  
Szczepańska-Pałka Edyta język niemiecki PE 1b
Szewczyk Beata język angielski BS  
Szylko Beata historia, wos, propedeutyka filozofii SZ 2e
Turek Izabela historia, historia i społeczeństwo, wiedza o kulturze IT 1d
Urbańska-Stanios Ewelina wychowanie do życia w rodzinie EU  
Wilkanowicz Katarzyna język angielski, wdżwr KW  
Wnukowska Maria psycholog WN  
Wojcieszek Anna język angielski AW 3c
Wołąkiewicz Piotr religia PW  
Wójcik Andrzej wychowanie fizyczne, koordynator d/s bezpieczeństwa  
Wrzesińska-Siczek Maria chór MW    
Zając Agnieszka język polski, wok AZ  
Zaranek Sylwia biologia ZA  
Zgrzywa Jerzy wychowanie fizyczne ZG 1f
Zielińska Anetta geografia ZI