Archiwum kategorii: Dla pracowników

Komisja zdrowotna

Skład Komisji Zdrowotnej:

  • Grzegorz Stępień – wicedyrektor
  • Anetta Zielińska – protokolant
  • Lidia Krzyżyk-Chrząstek
  • Justyna Petrzak
Ramowy kalendarz posiedzeń Komisji Zdrowotnej:
termin składania wniosków posiedzenie
wrzesień październik
marzec kwiecień

W przypadkach szczególnych (np. nagłych zdarzeniach losowych) wniosek można złożyć poza wyznaczonymi terminami.
Decyzję podejmie Dyrektor Szkoły w terminie do dwóch tygodni od daty złożenia wniosku (decyzja uzależniona jest od dostępnych środków).

Regulamin Komisji Zdrowotnej dostępny jest w księgowości Szkoły (pok. 3).

Załącznik nr 1 do Regulaminu (Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej)
Załącznik nr 2 do Regulaminu (Oświadczenie o dochodach)