Deklaracje

Aktualne informacje o maturach i deklaracjach (m. in. ich aktualne wzory) znajdują się na stronach CKE i OKE.

UWAGA DLA OSÓB POPRAWIAJĄCYCH EGZAMIN:
Zgłoszenie chęci poprawiania egzaminu maturalnego należy zgłosić w formie DEKLARACJI do sekretariatu Szkoły (najlepiej osobiście) do OSTATECZNEGO terminu składania deklaracji (składanie deklaracji w terminie WSTĘPNYM nie jest konieczne).
W aktualny (i odpowiedni dla siebie) wzór deklaracji należy wypełnić SAMODZIELNIE. Wzory deklaracji maturalnych znajdują się na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych

Wszystkie deklaracje złożone w terminie WYMAGAJĄ potwierdzenia najpóźniej w dniu terminu OSTATECZNEGO (telefonicznie lub osobiście).
W celu wycofania deklaracji lub wprowadzenia do niej zmian wymagana jest obecność osobista lub osoby z pisemnym, podpisanym przez absolwenta upoważnieniem.

UCZNIOWIE składają deklarację w formie papierowej w terminie wstępnym, oraz w formie papierowej i elektronicznej w terminie ostatecznym.

UWAGA! Do poprawnego działania formularza niezbędne jest posiadanie zainstalowanego oprogramowania Adobe Reader.

Kilka zasad korzystania z formularza w witrynie
http://maturzysta.vulcan.pl.

Identyfikator szkoły: 146301-1410L

 1. Wprowadź DOKŁADNIE swój numer PESEL.
  Jest to Twój podstawowy numer identyfikacyjny, powinieneś go znać na pamięć. Niestety formularz nie sprawdza poprawności wpisanego PESEL-u.
 2. Nie wpisuj danych TYLKO WIELKIMI LITERAMI.
  Takie deklaracje będą natychmiast odrzucone. Zgodnie z zasadami języka polskiego tylko PIERWSZA LITERA w zdaniu, imieniu czy nazwisku jest WIELKA.
 3. Zaznaczaj dane tylko zgodnie z prawdą.
  Jeżeli zostanie wykryta jakaś nieprawidłowość, mogą wystąpić problemy z identyfikacją Cię przez OKE i CKE.
 4. Jeśli nie musisz nie otwieraj już raz zapisanego pliku.
 5. Nazwę pliku ze Swoją deklaracją skonstruuj według następującego wzorca:
  Nazwisko [spacja] Imię.pdf
  (jeśli w klasie jest osoba o tym samym imieniu i nazwisku dodaj po spacji numer z dziennika)

deklogoOdpowiednio przygotowany plik-formularz pobierz ze strony: http://maturzysta.vulcan.pl