Dyrekcja

dyrektor szkoły:

mgr Dariusz Żytnicki
telefon: (48)3641180 faks: (48)3641180
e-mail: dyrektor@2lo.radom.pl
przyjmuje: wtorek, czwartek, godz. 11-13 w gab. 1 (parter)

wicedyrektorzy szkoły:

 mgr Ewa Pawłowska-Wróbel
e-mail: dyrektor@2lo.radom.pl
przyjmuje: środa godz. 14.40-16.20 w gab. 102 (I piętro)
 
mgr Grzegorz Stępień
e-mail: dyrektor@2lo.radom.pl
przyjmuje: poniedzialek, godz. 14-15.30 w gab. 102 (I piętro)