Dyrekcja

dyrektor szkoły:

mgr Dariusz Żytnicki
telefon: (48)3641180 faks: (48)3641180
e-mail: dyrektor@2lo.radom.pl
przyjmuje: wtorek, czwartek, godz. 11-13 w gab. 1 (parter)

wicedyrektor szkoły:

mgr Grzegorz Stępień
e-mail: dyrektor@2lo.radom.pl
przyjmuje: środa, godz. 9-11 w gab. 102 (I piętro)