Dokumenty stare

 

[insert_php] function getModTime($file) {
$time = filemtime($file);
$date = date(„G:i d.m.Y”, $time);
print $date;
}
function getFileSize($file) {
$inkilobytes=(round(filesize($file)/1024, 0));
print $inkilobytes;
}
[/insert_php]
[insert_php] $name = „pliki/instrukcja_matury.pdf”; [/insert_php] Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego (plik *.pdf [insert_php] getFileSize($name); [/insert_php] KB)
Data ostatniej modyfikacji: [insert_php] getModTime($name); [/insert_php]
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 grudnia 2014 r. w sprawie aktualizacji procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015