Harmonogram naboru

Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:

Zintegrowany system zarządzania oświatą
na terenie Gminy Miasta Radomia
vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne
oswiatawradomiu

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja zasadnicza

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 25 kwietnia od godz. 9.00
do 29 kwietnia do godz. 16.00,
od 9 maja od godz 9.00
do 18 maja do godz. 16.00
(utworzenie bazy kandydatów)
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły (na tym etapie brak możliwości wyboru szkoły, do której przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próba sprawności fizycznej, chyba że kandydat przystąpił do nich w maju) 17 czerwca od godz. 10.00
do 21 czerwca do godz. 16.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) od 24 czerwca od godz. 11.00
do 28 czerwca do godz. 16.00
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne do 29 czerwca do godz. 15.00
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 15 lipca do godz.16.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału swiadectwa ukonczenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia przktycznej nauki zawodu od 18 lipca od godz. 9.00
do 25 lipca do godz. 16.00
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26 lipca do godz. 16.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 26 lipca do godz. 16.00

Rekrutacja uzupełniająca

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 27 lipca od godz. 9.00
do 2 sierpnia do godz. 16.00
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentówprzez komisje rekrutacyjne od 3 sierpnia od godz. 9.00
do 5 sierpnia do godz. 16.00
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 22 sierpnia do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału swiadectwa ukonczenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 23 sierpnia od godz. 8.00
do 25 sierpnia do godz. 16.00
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26 sierpnia do godz. 16.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 26 sierpnia do godz. 16.00