Harmonogram naboru

Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:

Zintegrowany system zarządzania oświatą
na terenie Gminy Miasta Radomia
vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne
oswiatawradomiu

Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji 2017-05-08
10:00:00
2017-05-19
15:00:00
Zmiana wyboru preferencji 2017-06-16
10:00:00
2017-06-19
16:00:00
Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 2017-06-23
12:00:00
2017-06-28
16:00:00
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 2017-07-05
14:30:00
2017-07-05
14:30:00
Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki 2017-07-06
10:00:00
2017-07-14
12:00:00
Publikacja list przyjętych 2017-07-14
14:30:00
2017-07-14
14:30:00

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji:
ZARZĄDZENIE Nr 20 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia   12   kwietnia 2017 r.