Archiwum kategorii: Aktualności

Budżet Obywatelski 2015

UWAGA! Niedługo kończy się głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2015.

W głosowaniu bierze udział nasz projekt remontu sali gimnastycznej, szatni i natrysków/sanitariatów.

Rewitalizacja sali gimnastycznej przy II L.O. im. M. Konopnickiej (50)

Dzięki realizacji projektu, możliwa będzie wymiana zużytej nawierzchni sali gimnastycznej (która może zagrażać bezpieczeństwu korzystających z Sali), modernizacja oświetlenia (obecne jest bardzo nieekonomiczne – prądożerne i bardzo drogie w naprawie), malowanie, wymiana drzwi i rozbudowa szatni i zaplecza oraz uruchomienie natrysków.

Prosimy o wsparcie! Projekt 50 (Obszar IV, punkt 5)

bo2015-karta

Głosować można przez Internet na stronie http://konsultacje.radom.pl

bo2015

Głosowanie trwa do 10 września 2014.

Czytaj dalej

27 marca 2014

„Nie umiera Ten, kto trwa w pamięci i sercach żywych”

/Karol Wojtyła/

white roses flowers wallpapers (10)2

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły
oraz cała Społeczność Uczniowska
II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu
składa serdeczne podziękowania

Wszystkim,

którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, wsparli nas słowami otuchy oraz uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej
Naszej Pani Dyrektor Anny Łapienieckiej.

Wyrażamy wdzięczność:

Księdzu prałatowi dr Wiesławowi Jerzemu Tarasce, proboszczowi parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu oraz wszystkim księżom koncelebrującym Mszę Świętą

Wiceprezydentowi Miasta Radomia Panu Ryszardowi Fałkowi

Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Panu Leszkowi Pożyczce

Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Pani Agnieszce Gierwatowskiej

Przedstawicielom władz oświatowych

Dyrektorom Szkół wraz z Pocztami Sztandarowymi i Delegacjami Młodzieży, Dyrektorom innych placówek oświatowych

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Radomiu

Pogotowiu Ratunkowemu, Policji, Straży Miejskiej w Radomiu

Udział pani Elżbiety Grodzickiej, nauczycielki języka angielskiego, w międzynarodowym projekcie

W dniach od 20 października do 2 listopada 2013 roku pani Elżbieta Grodzicka (nauczyciel języka angielskiego i wychowawca klasy 2f) uczestniczyła w projekcie: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinasowanie zostało przyznane na uczestnictwo w kursie Methodology in Practice for Teachers of English w Richard Language College, Bournemouth, Wielka Brytania.

W trakcie kursu pani Elżbieta Grodzicka doskonaliła swoje umiejętności językowe i metodyczne uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów z Wielkiej Brytanii. Pobyt na kursie był także doskonałą okazją do wzbogacenia wiedzy o kulturze, geografii, historii, życiu codziennym Wielkiej Brytanii i jej mieszkańców.

Klasa 2f aktywnie brała udział w pracach przygotowawczych do projektu. Uczniowie wykonali bardzo ciekawe ulotki promujące nasze miasto, region i szkołę, które zostały przekazane kadrze i uczestnikom kursów w Richard Language College w Bournemouth. Dzięki zaangażowaniu w projekt uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe oraz przekonali się jak ciekawym krajem jest Wielka Brytania przygotowując prezentacje multimedialne o wybranym regionie tego kraju.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Biblioteka szkolna z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zaprasza do udziału w konkursach i zabawach edukacyjnych.

  • od 1.10 do 11.10 – konkurs plastyczny „Ukryte tytuły” na najlepszy rebus literacki.
  • od 1.10 do 4.10 – konkurs „Słodki los” – wszyscy uczniowie odwiedzający przez cały tydzień bibliotekę będą mogli wylosować „słodki tytuł”, który będzie należało połączyć z nazwiskiem autora. Nagrodą będą słodycze.
  • od 15.10 do 19.10 – zabawa edukacyjna „Znani w karykaturze”, polegająca na odgadnięciu imienia i nazwiska przedstawionego w karykaturze poety lub pisarza.
  • od 21.10 do 31.10 – wystawa prac konkursowych „Ukryte tytuły”