Archiwum kategorii: Aktualności

Konta uczniów w E-Dzienniku (ZSZO)

Szanowni Uczniowie,

Zostały Wam założone konta w dzienniku elektronicznym (E-Dzienniku) na platformie Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie gminy Miasta Radomia (www.oswiatawradomiu.pl)

Pod TYM linkiem znajduje się instrukcja uzyskania dostępu do konta.

Dane do aktywacji konta zostaną wysłane na skrzynkę pocztową w tzw. chmurze (Office 365 – adresy w domenie …@2lo.radom.pl).

UWAGA! Wiadomość o aktywacji może trafić do folderu wiadomości-śmieci. Proszę dokładnie sprawdzić skrzynkę mailową!

Uczniowie którzy zapomnieli hasła do maila w O365 (lub go nie otrzymali) mogą się zgłaszać do sekretariatu w piątki (10, 24, 31 października, 7, 21 listopada na przerwach między drugą a szóstą lekcją)  w celu zresetowania dostępu do maila.

Szkoła nie prowadzi wsparcia technicznego związanego z dostępem do systemu. W przypadku utraty dostępu do systemu (zapomniane hasło) należy postępować dokładnie tak samo jak w instrukcji aktywacji konta.

Konta rodziców w E-Dzienniku (ZSZO)

Szanowni Rodzice,

Zostały Państwu założone konta w dzienniku elektronicznym (E-Dzienniku) na platformie Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie gminy Miasta Radomia (www.oswiatawradomiu.pl)

Pod TYM linkiem znajduje się instrukcja uzyskania dostępu do konta. 

UWAGA! Wiadomość o aktywacji może trafić do folderu wiadomości-śmieci (SPAM). Proszę dokładnie sprawdzić skrzynkę mailową!

W celu uzyskania dostępu do E-Dziennika przez Internet KONIECZNE jest podanie co najmniej, własnego, osobistego adresu email, takiego do którego nie ma i nie będzie miał dostępu uczeń.
Rodzic może podać swój PESEL, dzięki temu będzie mógł używać jednakowych danych logowania do E-Dzienników szkół w całym mieście.

Szkoła nie prowadzi wsparcia technicznego związanego z dostępem do systemu ze względu na brak możliwości weryfikacji dostarczenia wiadomości email do użytkowników. Wychowawcy nie znają również danych logowania ani rodziców ani uczniów. Mogą jedynie sprawdzić poprawność danych tj. email i PESEL.

W sprawach dostępu do E-Dziennika takich jak założenie konta, zmiana danych proszę kierować się OSOBIŚCIE do wychowawcy klasy.

W przypadku zapomnianego hasła  należy postępować dokładnie tak samo jak w instrukcji aktywacji konta.

Pełny dostęp do E-Dziennika jest bezpłatny dla rodziców.

Budżet Obywatelski 2015

UWAGA! Niedługo kończy się głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2015.

W głosowaniu bierze udział nasz projekt remontu sali gimnastycznej, szatni i natrysków/sanitariatów.

Rewitalizacja sali gimnastycznej przy II L.O. im. M. Konopnickiej (50)

Dzięki realizacji projektu, możliwa będzie wymiana zużytej nawierzchni sali gimnastycznej (która może zagrażać bezpieczeństwu korzystających z Sali), modernizacja oświetlenia (obecne jest bardzo nieekonomiczne – prądożerne i bardzo drogie w naprawie), malowanie, wymiana drzwi i rozbudowa szatni i zaplecza oraz uruchomienie natrysków.

Prosimy o wsparcie! Projekt 50 (Obszar IV, punkt 5)

bo2015-karta

Głosować można przez Internet na stronie http://konsultacje.radom.pl

bo2015

Głosowanie trwa do 10 września 2014.

Czytaj dalej

27 marca 2014

„Nie umiera Ten, kto trwa w pamięci i sercach żywych”

/Karol Wojtyła/

white roses flowers wallpapers (10)2

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły
oraz cała Społeczność Uczniowska
II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu
składa serdeczne podziękowania

Wszystkim,

którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, wsparli nas słowami otuchy oraz uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej
Naszej Pani Dyrektor Anny Łapienieckiej.

Wyrażamy wdzięczność:

Księdzu prałatowi dr Wiesławowi Jerzemu Tarasce, proboszczowi parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu oraz wszystkim księżom koncelebrującym Mszę Świętą

Wiceprezydentowi Miasta Radomia Panu Ryszardowi Fałkowi

Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Panu Leszkowi Pożyczce

Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Pani Agnieszce Gierwatowskiej

Przedstawicielom władz oświatowych

Dyrektorom Szkół wraz z Pocztami Sztandarowymi i Delegacjami Młodzieży, Dyrektorom innych placówek oświatowych

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Radomiu

Pogotowiu Ratunkowemu, Policji, Straży Miejskiej w Radomiu

Udział pani Elżbiety Grodzickiej, nauczycielki języka angielskiego, w międzynarodowym projekcie

W dniach od 20 października do 2 listopada 2013 roku pani Elżbieta Grodzicka (nauczyciel języka angielskiego i wychowawca klasy 2f) uczestniczyła w projekcie: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinasowanie zostało przyznane na uczestnictwo w kursie Methodology in Practice for Teachers of English w Richard Language College, Bournemouth, Wielka Brytania.

W trakcie kursu pani Elżbieta Grodzicka doskonaliła swoje umiejętności językowe i metodyczne uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów z Wielkiej Brytanii. Pobyt na kursie był także doskonałą okazją do wzbogacenia wiedzy o kulturze, geografii, historii, życiu codziennym Wielkiej Brytanii i jej mieszkańców.

Klasa 2f aktywnie brała udział w pracach przygotowawczych do projektu. Uczniowie wykonali bardzo ciekawe ulotki promujące nasze miasto, region i szkołę, które zostały przekazane kadrze i uczestnikom kursów w Richard Language College w Bournemouth. Dzięki zaangażowaniu w projekt uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe oraz przekonali się jak ciekawym krajem jest Wielka Brytania przygotowując prezentacje multimedialne o wybranym regionie tego kraju.