1 listopada 2019

Wszystkich Świętych to czas szczególnej zadumy nad ulotnością i sensem życia. Rodzinne spotkania przy grobach najbliższych są pretekstem do rozmowy o naszych przodkach. Pielęgnujemy wspomnienia, wierząc jak pisała W. Szymborska, że „umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.” Pamiętamy również o naszych bohaterach narodowych, tych z podręczników do historii, ale także zwykłych obywatelach, często bezimiennie pochowanych, bez których nie byłoby dzisiejszej Polski.
W duchu tych rozmyślań nasi wolontariusze postanowili objąć swoją opieką trzy ważne miejsca pamięci: kamień – pomnik stojący przy budynku naszej szkoły, krzyż powstańczy na ul. Warszawskiej oraz grób Stanisława Wędrychowskiego – sanitariusza ochotnika Wojsk Polskich, zmarłego w 1920 r., który został pochowany na cmentarzu na ul. Limanowskiego.
W czwartek uczniowie II LO posprzątali, udekorowali i zapalili znicze przy miejscach pamięci oraz zobowiązali się systematycznie o nie dbać.
Inna grupa wolontariuszy postanowiła swój wolny czas przeznaczyć na pomoc w zbiórce pieniędzy na działalność Hospicjum Królowej Apostołów. W piątek i sobotę uczennice II LO kwestowały na cmentarzu na Firleju.
Zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży. „Mądrym być, to wielka sztuka, ale dobrym – jeszcze większa!” mawiał wybitny pisarz K.Makuszyński. Cieszymy się, że nasi uczniowie tak chętnie włączają się pracę na rzecz innych, daje nam to powód do dumy oraz nadzieję na lepsze jutro.