ZARZĄDZENIE

Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
Marii Konopnickiej w Radomiu

W związku z prowadzonymi remontami wewnątrz budynku oraz na terenie przylegającym do szkoły i związanymi z nimi zagrożeniami zarządzam zakaz wchodzenia na remontowany obszar.