XII Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego „Mocni duchem”

W dniach 11 – 13. 10. 2019 odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego „Mocni duchem”. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser – Dudą objęli konferencję Patronatem Honorowym.
Wykłady prowadzili znakomici prelegenci: profesorowie i wykładowcy akademiccy, doświadczeni w posłudze chorym wolontariusze medyczni i niemedyczni, lekarze, pielęgniarki, bibliści, teolodzy, psycholodzy, psychoonkolodzy oraz specjaliści różnych dziedzin wiedzy i nauki, osoby duchowne oraz świeckie.
Prelegenci opowiadali, jak wspomóc umierającego człowieka oraz jego rodzinę. Słuchacze dostali praktyczne wskazówki, gdzie szukać nadziei, gdy choroba jest nieuleczalna. Bowiem tam, gdzie kończy się medycyna, zaczyna się praca w hospicjum.
Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli z II LO im. M. Konopnickiej. Nasza obecność skoncentrowała się wokół dwóch obszarów: wolontariat i udział w konferencji. Młodzież włączyła się w przygotowanie konferencji, upiekła ciasta, pomagała w trakcie przerwy kawowej. Chętni wolontariusze po swojej pracy mogli wysłuchać wykładów. Radę Pedagogiczną podczas konferencji reprezentowała p. I. Zagrodnik.
Konferencja była okazją do wielu wzruszeń i przemyśleń. Nasi uczniowie mogli przekonać się, że ich pomoc jest ważna, że tylko wspólna praca prowadzi do osiągnięcia celu. Dzięki rozmowie z doświadczonymi wolontariuszami hospicjum zauważyli, że człowiek cierpiący jest samotny a samotny człowiek jest nieszczęśliwy. Dlatego tak ważna jest obecność drugiej osoby, zwłaszcza w obliczu śmierci.
Udział w konferencji był bardzo pouczający, pięknie wprowadził młodzież w czas przygotowań do Święta Wszystkich Świętych, bowiem pamięć o naszych zmarłych jest kluczowa w definiowaniu się jako człowiek.