Styczeń – Luty

Styczeń 2021 r. – wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie zostali przypisani do wirtualnych zespołów, w których dyskutowano online i tworzono ciekawe prawa dotyczące podróży w czasie… pomysły były niebanalne…

Luty 2021 r. – „Jeśli mógłbyś podróżować w czasie, to co byś zrobił?”- to był temat do rozmyślań w lutym. Każdy z uczniów miał za zadanie zaprezentować swój wybór, swoje pomysły i podzielić się tymi przemyśleniami z innymi uczestnikami projektu z zagranicy.