Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że odszedł nasz kolega,
nauczyciel w naszej szkole,

Pan Marek Grych

Łączymy się w żalu z rodziną i bliskimi.