A więc wojna!

Boże błogosław Ukrainie w jej walce o wolność z moskiewskim najeźdźcą. My społeczność II LO im. M. Konopnickiej całym sercem i modlitwą wspieramy walkę narodu ukraińskiego o prawo do niepodległości. Jako Polacy wiemy, że wolność ma podstawową wartość dla rozwoju człowieka i narodu.

Wolność i odpowiedzialność!!!