Belfer Roku

Dnia 08.06.2017 r. we wnętrzach Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia przy ulicy Żeromskiego 56 w Radomiu odbyła się uroczysta gala XI edycji regionalnego konkursu organizowanego przez redakcję „Echo Dnia” „Belfer Roku 2016/17”. Laureatką III miejsca w Radomiu oraz IV miejsca w „Złotej Dziesiątce” została Pani Sylwia Okomska-Kaca. Otrzymała dyplomy pamiątkowe i statuetkę ufundowaną przez patrona i sponsorów konkursu.

Artykuł na stronie Echo Dnia