Budżet Obywatelski 2016

Rozpoczęło głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok!

W głosowaniu bierze udział nasz projekt rewitalizacji zielonego otoczenia Naszej Szkoły.

Zagospodarowanie zielonych terenów przyszkolnych II LO (100)

Zielony teren wokół II LO, to obszar, który po odpowiednim zagospodarowaniu znakomicie nadawałby się na wypoczynek i rekreację dla mieszkańców osiedla XV-Lecia.

Proponujemy adaptację zielonego terenu przyszkolnego przy II LO poprzez: budowę siłowni plenerowej – 6 stanowisk, zamontowanie dwóch stołów do tenisa stołowego, budowa czterech alejek pieszych i rekreacyjnych, zamontowanie koszy na śmieci przy każdej ławce, nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż alejek oraz wzdłuż ogrodzenia od strony rzeki Mlecznej i wzdłuż garaży, rozbudowanie oświetlenia „strefy sportu i rekreacji”, montaż monitoringu, wymianę ogrodzenia trenu od strony rzeki Mlecznej..

Prosimy o wsparcie! Projekt 100 (Obszar IV, punkt 11)

BO2015

Głosować można osobiście lub przez Internet na stronie http://konsultacje.radom.pl > Głosowanie

bo2016 maleGłosowanie trwa do 10 sierpnia 2015!

Fragmenty opisu projektu:

Zielony teren wokół II LO, to obszar, który po odpowiednim zagospodarowaniu znakomicie nadawałby się na wypoczynek i rekreację zarówno dla młodzieży w czasie roku szkolnego jak i dla mieszkańców osiedla XV-Lecia. Dodatkowym atutem terenu jest nowy kompleks boisk zbudowanych w 2014 roku. Jednakże w obecnym stanie nie nadaje się doi bezpiecznego i atrakcyjnego wykorzystania do wypoczynku i rekreacji.

Proponujemy adaptację zielonego terenu przyszkolnego przy II LO poprzez:

1. Budowę siłowni plenerowej – zbudowanie 6 stanowisk siłowni.
2. Zamontowanie dwór zewnętrznych stołów do tenisa stołowego.
3. Budowa dwóch alejek pieszych z wydzielonymi miejscami na ławeczki do tenisa stołowego
4. Budowę dwóch alejek pieszych z wydzielonymi miejscami na ławeczki do wypoczynku i pracy.
a. alejka 1 z 6 ławeczkami do wypoczynku
b. alejka 2 z 5 stolikami i ławeczkami do pracy, wypoczynku lub konsumpcji.
5. Zbudowanie ciągu trzech ławeczek wraz z zadaszeniem (wiata ochronna) – (upał, deszcz).
6. Zamontowanie koszy na śmieci przy każdej ławce.
7. Nasadzenie nowych drzew i krzewów wzdłuż alejek oraz wzdłuż ogrodzenia od strony rzeki Mlecznej i wzdłuż garaży.
8. Rozbudowanie oświetlenia „strefy sportu i rekreacji”.
9. Montaż monitoringu obejmuje swym zasięgiem „strefę sportu i rekreacji”.
10. Wymianę ogrodzenia trenu od strony rzeki Mlecznej.

Realizacja zadania obejmuje: wykonanie i zorganizowanie prac związanych z rozpoczęciem budowy, zakup, dostawę i montaż sprzętu do ćwiczeń wraz z wykonaniem ławy betonowej do montażu urządzeń, przygotowanie podłoża i poprowadzenia alejek z utwardzonymi miejscami pod ławeczki i stoliki, budowę wiaty wraz utwardzeniem podłoża wokół oraz przeprowadzenie prac ogrodniczych i wymianę ogrodzenia terenu od strony rzeki Mlecznej – (zasadzenie nowych drzew i krzewów), naprawę trawników i montażu koszy na nieczystości.

Realizacja zadania przyniesie następujące efekty:

  • Poprawi estetykę terenu zielonego wokół szkoły.
  • Wyrobi u uczniów wrażliwość przyrodniczą i estetyczną poprzez wspólne działania na rzecz ochrony przyrody i dbałość o estetykę terenu przyszkolnego.
  • Zachęci uczniów i społeczność lokalną do aktywnego spędzania czasu wolne na świeżym powietrzu w połączeniu z aktywnym wypoczynkiem.

Cały opis projektu wraz ze wstępnym kosztorysem znajduje się pod adresem https://konsultacje.radom.pl/page/8,projekty-zaakceptowane.html?id=1133