Duplikaty dokumentów

Opłatę za kopie dokumentów można wykonać przelewem na konto szkoły:

54 1240 3259 1111 0000 2989 8482

  • za duplika legitymacji szkolnej 9zł – w treści przelewu imię, nazwisko i klasa
  • za duplikat świadectwa szkolnego 26zł – w treści imię, nazwisko rok ukończenia szkoły