English in Funny Ways

Uczniowie klasy 1d, w lutym 2023 r,. rozpoczęli udział w projekcie „English in Funny Ways”, wraz z uczniami z Turcji, Włoch, Rumunii, Hiszpanii. Celem projektu jest nauka języka angielskiego w atrakcyjny dla uczniów sposób, poprzez wspólne działania rozwijające kreatywność i umiejętność komunikacji.

W trakcie trwania projektu uczniowie:

– przedstawili się na platformie etwinningu, dołączając swoje awatary

– każda klasa biorąca udział w projekcie stworzyła grupowe zdjęcie z awatarów , które zostało wykorzystane do zrobienia wspólnego kalendarza

-brali udział w spotkaniach online z partnerami z innych krajów

-pierwsze zadanie polegało na ułożeniu jak najdłuższego zdania z wylosowanych trzech wyrazów

-dużo emocji wzbudziła debata na temat czy lepiej dorastać w dużej czy małej rodzinie

-w kolejnym zadaniu opowiadali o swoich ulubionych rzeczach

-wspólnie z młodzieżą z innych krajów pisali opowiadanie pt „A trip to London”, które zostało opublikowane w formie  książki

https://www.storyjumper.com/book/read/155114961/stefyvitto13

-brali udział w grach w aplikacjach Wordwall, Blooklet i Kahoot , w trakcie których mieli okazję sprawdzić swoją znajomość czsów gramatycznych, wiedzy o Londynie oraz wiedzy ogólnej

 

-zorganizowali Dzień Poezji Angielskiej ,w trakcie którego zaprezentowali wybrane wiersze poetów anglojęzycznych a następnie najciekawsze prezentacje nagrano w formie ebooka pt „Inspiring English Poems”

https://www.storyjumper.com/book/read/157958881/646bba78b57dd

Projekt uzyskał również Europejską Odznakę Jakości