GRA: Oswajanie Rynku Pracy

Radom, 4.11.2014 r.

Szkolny Ośrodek Kariery
w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu

Szanowny Pan Dyrektor II LO

Uprzejmie informujemy uczniów Państwa Szkoły o planowanej przez Szkolny Ośrodek Kariery w Zespole Szkół Technicznych w dniach 17-20 listopada 2014 r. GRZE „Oswajanie Rynku Pracy”. Poniżej zamieszczamy regulamin gry.

REGULAMIN gry z nagrodami „Oswajanie Rynku Pracy”

  1. Celem Gry jest osojenie uczestników z Rynkiem Pracy: przygotowanie ich do zebrania informacji ogólnie dostępnych niezbędnych do określenia sytuacji na rynku pracy, przygotowania na ich podstawie aplikacji (CV, list motywacyjny), podjęcia decyzji na jakim stanowisku będę pracował i odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.
  2. Gra polega na wykonaniu w określonym czasie prostych zadań określonych w Karcie Zadań, przygotowaniu CV i odbyciu próbnej rozmowy kwalifikacyjnej.
  3. Nagrodami w Grze są komplety wejściówek do popularnych w Radomiu miejsc związanych z rozrywką i sportem.
  4. Harmonogram działań:

17 listopada 2014 g.15.00 – START – świetlica szkolna w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu oficjalne przedstawienie regulaminu uczestnictwa, rozdanie Kart Działań, pamiątkowa fotografia, rozpoczęcie rywalizacji.

20 listopada 2014 g.20.00 – mail: tomasz.magnowski@zst.radom.pl – KONIEC PIERWSZEJ CZĘŚCI RYWALIZACJI. Do tej godziny zespoły muszą przesłać zdjęcie lub skan Karty Działań, a w niej potwierdzenia zrealizowanych zadań, CV osoby (przedstawiciela grupy), która będzie się ubiegała o pracę na stanowisku i decyzję o jakie jedno stanowisko ta osoba będzie się ubiegać  podczas rozmowy kwalifikacyjnej (np.: pracownik sprzedaży, elektryk, mechanik samochodowy i inne). Na ich podstawie na stronie internetowej www.szok.radom.pl zostanie opublikowana do godziny 23.00 lista osób zakwalifikowanych do finału Gry.

21 listopada 2014 g.12.00-14.00 – FINAŁ GRY – rozmowy kwalifikacyjne w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu (sale będą wyznaczone w zależności od ilości zakwalifikowanych osób). W rozmowie uczestniczy aktywnie jedna, wyznaczona przez zespół, osoba (reszta zespołu może się rozmowie przyglądać, ale bez możliowści odzywania się przez czas trwania spotkania). Max. czas trwania rozmowy – 10 minut. Na jej podstawie wytypujemy zwycięzców.

21 listopada 2014 g. 14.00 – OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW, rozdanie nagród, pamiątkowa fotografia.

Grupy wykonują zadania od 17 listopada 2014 g.15.00 do 20 listopada 2014 g. 20.00 w godzinach dowolnych poza zadaniami z Karty Działań, które będą wymagały obecności w konkretnym przedziale czasowym, a po tym okresie nie będzie możliwe wykonanie danego zadania (i dyskwalifikacja)

  1. W Grze mogą uczestniczyć zespoły składające się z uczniów szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej  (dowolnej szkoły, dopuszczalne są osoby w zespole z różnych ). Grupa ma składać się dokładnie z 5 osób, których dane personalne należy przesłać (WAŻNE) mailem do tomasz.magnowski@zst.radom.pl do 16 listopada do godziny 23.00 (zgłoszenie grupy „Zgłaszam grupę w składzie: (podajemy imię nazwisko i szkołę kolejnych osób). Jednocześnie deklaruję swój udział w Grze, a w tym naszą obecność na rozpoczęciu 17 listopada 2014 g.15.00 – świetlica szkolna w Zespole Szkół Technicznych”).
  2. W skład każdej grupy musi wchodzić chociaż jedna osoba pełnoletnia.

UWAGA. Organizator Gry nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody cielesne i materialne powstałe w wyniku udziału w Grze. Odpowiedzialność spoczywa na osobach pełnoletnich, które będą w zespole (obowiązkowo jedna osoba).

Do wygrania atrakcyjne wejsciówki do radomskich klubów  (m.in. basen i fitnesspark w Aquaparku,  bubble tea w „7 Niebie”, fitness w Pop Gym, fitness w Platinum).

 Organizator gry
opiekun SzOK w ZST
Tomasz Magnowski

Regulamin Gry Miejskiej w formie pliku PDF