Komisja Socjalna

Terminy posiedzeń Komisji Socjalnej 2012:
dzień miesiąc
Pierwszy wtorek października
grudnia
marca
czerwca

Wnioski można pobrać w gabinecie wicedyrektora (pok. 102).

Regulamin Komisji Socjalnej dostępny jest w księgowości Szkoły (pok. 3).