Komisja Zdrowotna

Kalendarz posiedzeń Komisji Zdrowotnej
w roku szkolnym 2012/2013:
termin składania wniosków posiedzenie
21 grudnia 18 stycznia
31 maja 7 czerwca

Decyzje w sprawie wniosków podejmowane są przez Dyrektora Szkoły w przypadkach szczególnych — nagłych zdarzeniach losowych w terminie do 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

Regulamin Komisji Zdrowotnej dostępny jest w księgowości Szkoły (pok. 3).

Załącznik nr 1 do Regulaminu (Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej)
Załącznik nr 2 do Regulaminu (Oświadczenie o dochodach)