Obchody 120 rocznicy powstania szkoły

29 września 2023 r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 120-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej, które były zwieńczeniem licznych imprez okolicznościowych poszerzających wiedzę o historii i tradycjach szkoły oraz patronce i jej twórczości.

Ceremonię rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w intencji byłych i obecnych: uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Piotr Turzyński. Wśród celebrantów byli księża katecheci pracujący w szkole oraz księża absolwenci II LO. Podczas mszy został poświęcony nowy sztandar szkoły uwzględniający aktualną nazwę placówki. Zachowano na nim oryginalną ikonografię. Nabożeństwo zostało uświetnione śpiewem chóru Campanella pod dyrygenturą Marii Wrzesińskiej. Następnie uczestnicy z pocztem sztandarowym pod opieką Elizy Bogdańskiej oraz grupą rekonstrukcyjną przeszli ulicami miasta do Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga. Towarzyszyła im barwna Orkiestra Grandioso Radom. W Sali Koncertowej miała miejsce uroczysta gala jubileuszowa, w której wzięli udział zaproszeni goście, byli i obecni nauczyciele, absolwenci i uczniowie szkoły, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz miasta.

W oficjalnej części uroczystości zostały wręczone odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska w imieniu Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka wręczyła Medale Komisji Edukacji Narodowej nauczycielkom: Izabeli Augustyniak, Elizie Bogdańskiej, Agnieszce Głowik. Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymał z rąk Pani Kurator – Zbigniew Sompolski. Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski odznaczył II LO Medalem Miasta Radomia, który przekazał Dyrektorowi Szkoły Dariuszowi Żytnickiemu. Nasze liceum jest pierwszą w mieście placówką wyróżnioną w ten sposób. Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Radomia Katarzyna Kalinowska wręczyli następującym nauczycielom nagrody Prezydenta Miasta Radomia: Edycie Szczepańskiej-Pałce, Joannie Karpińskiej, Marii Wrzesińskiej, Dariuszowi Żytnickiemu, Grzegorzowi Stępniowi oraz Piotrowi Stodulskiemu. W dalszej części uroczystości wyróżnieni nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali nagrody Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu: Anna Bednarczyk, Lidia Grelak-Choraczyńska, Monika Drążyk, Lidia Krzyżyk-Chrząstek, Ilona Kozubek, Monika Luberska, Iwona Łoboda, Anna Miturska, Iwona Nowakowska, Elżbieta Olszewska, Beata Drążyk-Ołtarzewska, Justyna Petrzak, Magdalena Płaskocińska, Anna Szczerbińska, Beata Szewczyk, Maria Wnukowska, Anetta Zielińska, Izabela Zagrodnik, Katarzyna Cielecka, Małgorzata Jeżak, Małgorzata Spławiec, Agnieszka Wójcik.

Następnie na scenie uhonorowano tomami uczniowskiej poezji emerytowane pracownice i zarazem absolwentki szkoły, które karierę zawodową związały z II LO: Barbarę Czupryńską, Wiesławę Karbarz, Bożenę Kawalec-Pytlak, Marylę Łukasik, Barbarę Malinowską, Annę Miękus, Marię Tubielewicz-Maszczyńską, Jolantę Zielińską. Zbiór pt. ,,Ogród natchnienia” powstał z inicjatywy uczniów klas humanistycznych pod kierunkiem Magdaleny Płaskocińskiej.

W dalszej części gali Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska (absolwentka) odczytała list Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka oraz złożyła podziękowania pracownikom szkoły. Dołączyli się do nich Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski oraz wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. Gratulacje pochodziły również od parlamentarzystów obecnych na uroczystości. Głos zabrali Posłowie na Sejm RP: Anna Kwiecień (absolwentka), Marek Suski, Radosław Fogiel, Andrzej Kosztowniak, Konrad Frysztak. W imieniu Wojciecha Skurkiewicza Senatora RP wystąpił Krzysztof Szewczyk zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej. List od Ewy Kopacz wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego (absolwentka) odczytała Grażyna Wilk Dyrektor Biura Poselskiego. Następnie głos zabrali: Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki, Leszek Ruszczyk Dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Adam Duszyk zastępca Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Mirosław Maliszewski poseł na Sejm RP oraz Konrad Witkowski Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu (absolwent). Na ręce Dyrektora Dariusza Żytnickiego okolicznościowe upominki przekazali: w imieniu Wojciecha Skurkiewicza Senatora RP – Krzysztof Szewczyk zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej, Anna Kwiecień poseł na Sejm RP, w imieniu Ewy Kopacz wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego – Grażyna Wilk Dyrektor Biura Poselskiego, w imieniu Tobiasza Bocheńskiego Wojewody Mazowieckiego – Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki, Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty, Radosław Witkowski Prezydent Miasta Radomia, Leszek Ruszczyk Dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Konrad Witkowski Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu.

Część oficjalną zakończyły podziękowania Grona Pedagogicznego reprezentowanego przez Agnieszkę Głowik, Joannę Karpińską i Pawła Okrutę skierowane do Dyrekcji II LO: Dariusza Żytnickiego, Edyty Szczepańskiej-Pałki, Grzegorza Stępnia za twórczą, sprzyjającą współdziałaniu atmosferę pracy.

Następnie przyszedł czas na sentymentalną, cudowną podróż, której przewodniczką była wyjątkowa kobieta Maria Konopnicka. „Konopnicka jakiej nie znacie…” – pod takim tytułem młodzież ze Szkolnego Koła Teatralnego oraz zaproszeni absolwenci zaprezentowali część artystyczną poświęconą patronce. Motywem przewodnim spotkania była postać Marii Konopnickiej – pięknej damy, artystki walczącej w swojej poezji o godność kobiety. W rolę poetki wcieliła się rewelacyjna Julia Mierzejewska – uczennica klasy 3A i aktorka koła teatralnego. Konopnicka ubrana w epokowy strój zrobiła niesamowite wrażenie, mówiąc o wartościach, które były ważne dla niej jako poetki – ale też jako kobiety. Jej monolog wzbogacony był występami tanecznymi. Absolwentka Wiktoria Malmon z partnerem Maciejem Zinkiewiczem odtańczyła cudownego fokstrota. Kolejna absolwentka szkoły Julia Kutera wystąpiła z członkami szkoły tańca „Dance Akademy”. Konopnickiej towarzyszyły również piękne głosy kobiece – absolwentka Patrycja Zawisza z siostrą – tegoroczną maturzystką Nicolą Zawiszą oraz Młodzieżowy Szkolny Chór Campanella z Marią Wrzesińską. Konopnicka zaprosiła również legendarną szatniarkę z Domu Literata w Warszawie Karolinę Surówkę – panią Lolę, w której kochali się wszyscy najwięksi twórcy literatury polskiej. Karol Pikiewicz uczeń klasy 4D wcielił się w postać odbiorcy sztuki i animatora kultury, wygłaszając satyryczny monolog Janusza Gajosa. Za scenariusz i reżyserię odpowiadała opiekunka Szkolnego Koła Teatralnego Anna Bednarczyk. O scenografię i wyjątkowe, epokowe kostiumy zadbała reżyserka Anna Szczerbińska – opiekunka Szkolnego Koła Teatralnego. Charakteryzacją gwiazd zajęła się absolwentka naszej szkoły Kamila Ołtarzewska. Prowadzącymi uroczystość byli Monika Drążyk – nauczycielka szkoły oraz Piotr Pietrzyk – uczeń klasy 3A.

Oprawę muzyczną gali uświetnił występ chóru „Campanella” pod dyrygenturą Marii Wrzesińskiej oraz występ solo uczniów: Dominika Dudy i Adama Starcka. Widzowie mieli również przyjemność obejrzeć film przypominający historię II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. Reżyserem projektu był Wojciech Pronin, planem filmowym zarządzała Nina Owczarek, uczennica klasy 3G. Patriotyczny wymiar uroczystości nadała Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. płk. Zygmunta Chmieleńskiego pod dowództwem nauczyciela II LO – Pawła Marca.

Uwagę widzów przyciągała piękna dekoracja sali oraz napis ,,Konopnicka jakiej nie znacie…”. Scenę zdobiły oryginalne kompozycje kwiatowe. Scenografię przygotowali nauczyciele II LO: Iwona Łoboda, Justyna Petrzak, Małgorzata Raczyńska, Emilia Lechowska. Transportem i montażem zajęli się: Ewa Korzysta, Andrzej Wójcik, Jerzy Zgrzywa, Łukasz Smolarczyk, Paweł Okruta.

Galę Jubileuszu w gmachu Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga prowadzili nauczyciele II LO: Monika Drążyk oraz Marcin Nowak.

Kolejnym punktem programu obchodów Jubileuszu było spotkanie w murach szkoły byłych i obecnych uczniów, nauczycieli, pracowników oraz przyjaciół II LO. Na gości czekał poczęstunek, słodkie wypieki i kawa. Cateringiem zajęły się: Ilona Kozubek, Justyna Staluszka, Izabela Zagrodnik i Izabela Turek. Jubileuszowe spotkanie było okazją do wzruszających wspomnień. Przybyli goście mieli okazję zwiedzić szkołę, zobaczyć okolicznościowe wystawy przygotowane przez Beatę Drążyk-Ołtarzewską, Magdalenę Płaskocińską, Monikę Drążyk, Iwonę Nowakowską, Elżbietę Olszewską, Iwonę Pawlak, Marię Wnukowską oraz nabyć suplement do monografii szkoły ,,10 lat ze 120-tu II LO im. Marii Konopnickiej” autorstwa Zbigniewa Sompolskiego. Goście z ciekawością oglądali prezentację multimedialną poświęconą absolwentom szkoły przygotowaną przez uczniów naszego liceum, której opracowanie graficzne wykonał Jakub Stępień – uczeń klasy 4F (pod opieką Agnieszki Zamojć, Sylwii Okomskiej-Kacy, Pawła Okruty). Gospodarzy cieszył fakt, że wiele osób przyjechało specjalnie na obchody jubileuszu z innych miast a nawet z zagranicy.

Obchody Roku Jubileuszowego oraz uroczystości w dniu 29 września odbyły się dzięki kreatywności i zaangażowaniu społeczności uczniowskiej, Dyrekcji Szkoły oraz nauczycieli i pracowników placówki. Całość przedsięwzięcia koordynowała Joanna Karpińska – nauczycielka matematyki II LO. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiadał zespół nauczycieli: wicedyrektor Edyta Szczepańska-Pałka, Justyna Petrzak, Anetta Zielińska, Anna Miturska, Michał Michalec.

Zaproszeniem gości zajmowały się: Magdalena Gawor, Anita Gasek, Elżbieta Grodzicka, Justyna Boryczka, Renata Wołos, Maria Wnukowska, Anna Kornak, Małgorzata Raczyńska – pod kierunkiem Anetty Zielińskiej. Projekt zaproszenia wraz z dekoracyjnym banknotem wykonali Tomasz Gawełek i Piotr Stodulski.

Teksty na temat jubileuszu na stronach szkoły oraz w mediach powstały i zostały opublikowane dzięki współpracy zespołu w składzie: Agnieszka Głowik, Agnieszka Zamojć, Anna Miturska, Kinga Szarpak, Piotr Stodulski, Michał Michalec. Kontaktem z mediami oraz promocją wydarzenia zajmowała się Anna Miturska.

Współorganizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży przy II Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu, którego prezeską jest Edyta Szczepańska-Pałka.

Uroczyste obchody jubileuszu w dniu 29.09.2023 r. były poprzedzone szeregiem imprez towarzyszących, które odbywały się w roku szkolnym 2022/2023. Organizatorkami tych wydarzeń były Edyta Szczepańska-Pałka, Joanna Karpińska, Justyna Boryczka, Anna Miturska, Anita Gasek, Iwona Łoboda, Agnieszka Zamojć, Lidia Grelak-Choraczyńska, Anna Szczerbińska, Eliza Bogdańska, Joanna Karpińska, Maria Wrzesińska, Agnieszka Głowik, Magdalena Płaskocińska, Ewa Korzysta, Izabela Zagrodnik, Beata Drążyk-Ołtarzewska, Monika Drążyk, Iwona Nowakowska, Elżbieta Olszewska.

Kalendarium roku jubileuszowego:

  • Listopad 2022 – Konkurs plastyczny „Maria Konopnicka w obrazie”
  • Listopad 2022 – Międzyszkolne Prezentacje z cyklu „Młodzież i jej pasje”
  • Grudzień 2022 – „Mikołajki z Konopnicką”
  • Marzec 2023 – Koncert z cyklu „Piosenka nie zna granic” – „Konopnicka koncertowo”
  • Maj 2023 – Widowisko – „Urodziny Marii Konopnickiej”
  • Maj 2023 – Koncert jubileuszowy – Jubileusz 30-lecia Chóru Campanella
  • Czerwiec 2023 – Dzień Dziecka z poezją Marii Konopnickiej – „Konopnicka dzieciom”
  • Wrzesień 2023 – Wystawa miejska poświęcona historii II LO im. M. Konopnickiej w Radomiu
  • 29.09.2023 – Gala Jubileuszowa

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego.

Partnerem jubileuszu była Enea Wytwarzanie Sp. zoo Świerże Górne

Jubileusz 120-lecia II LO im. Marii Konopnickiej wsparli liczni sponsorzy:

Rada Rodzicówprzy II Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Konopnickiej w Radomiu

Rodzice uczniów z klasy 1C

   

 

   

 

oraz osoby prywatne: Tomasz Gawełek, Jerzy Trepczyński, Michał Michalec, Adrian Szary, ks. Marcin Rogala, Sylwia Popławska, Maria Centkowska, Katarzyna i Norman Płaskocińscy, Mirosława Sikora.

Patronat nad jubileuszem przyjęły media:

   

     

 

 

 

Echa wydarzenia:

radom.naszemiasto.pl

cozadzien.pl

radioradom.pl

radioplus.com.pl

radom.nasze miasto.pl