Pierwsza pomoc

Dnia 28.10.2022 r. uczniowie klasy 2c i 3c uczestniczyli w realizacji projektu” Praktyczne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”. Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa. Szkolenie prowadził doświadczony ratownik medyczny. 
Uczniowie poznali w teorii i w praktyce, jak sprawdzać czynności życiowe, wykonywać RKO, reagować przy zadławieniach, utracie przytomności, urazach czy krwotokach. To cenne umiejętności, które pozwalają ratować ludzkie życie.