Podaruj cząstkę siebie

Dnia 20.10.2022 r. klasa 3c o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyła w konferencji naukowo-szkoleniowej „Podaruj cząstkę siebie” w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Celem spotkania było rozpowszechnianie idei transplantologii. Prelegenci przedstawili informacje na temat obecnego stanu przeszczepiania narządów i tkanek w Polsce, systemu dawstwa komórek krwiotwórczych a także stanowiska kościoła katolickiego w sprawie przeszczepiania narządów. Swoją historię opowiedziały też osoby po przeszczepach nerek.
Przeszczepianie narządów jest uznanym sposobem ratowania życia i przywracania sprawności osobom chorym, które potrzebują zdrowego narządu, tkanki lub komórek. Skuteczne leczenie tą metodą przeprowadza się w Polsce od ponad 50 lat.