Ponowny sukces

Nasi uczniowie po raz drugi okazali się najlepsi w II Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym. Na trzech uczestników dwóch zostało laureatami: Filip Wojtalik z kl. IIIe zajął
I miejsce a jego kolega z klasy Radosław Rychel IV miejsce.
Wszyscy uczestnicy byli dobrze przygotowani w tym Zuzanna Stanik
z kl Ieg a na wyłonienie zwycięscy potrzebna była dogrywka, w której znów był remis punktowy. O zwycięstwie Filipa zadecydowała lepsza szybkość odpowiedzi.
Opiekun grupy – Zbigniew Sompolski