Projekt „Ranking czytelnictwa”

Biblioteka szkolna informuje o projekcie promującym książki i czytelnictwo w roku szkolnym 2015/16 – „Ranking czytelnictwa”.
Zasady działania:

– w rankingu mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły;

– w rankingu będą brane pod uwagę książki spoza kanonu lektur szkolnych;

– nagradzani będą 3 najlepsi czytelnicy w ramach danej klasy, oceną z języka polskiego po każdym semestrze;

– nauczyciele j. polskiego i nauczyciele bibliotekarze będą mogli sprawdzić znajomość treści przeczytanej książki.
56% Polaków nie czyta książek. Bądź wyjątkowy! Biblioteka zaprasza!