Ranking matur 2017 w Radomiu

Oto procentowe zestawienie zdawalności matury w Radomiu
w 2017 r.

1. VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. J. Kochanowskiego – 100%
2. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej-99,48%
3.I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika – 99,18 %
4.III Liceum Ogólnokształcące im. płk. D. Czachowskiego – 99%
5.IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra T. Chałubińskiego – 97%
6.V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Traugutta-94%

Za Echo dnia