REKRUTACJA 2019

UWAGA!!!

W systemie naboru do naszej szkoły do klasy 1D po szkole podstawowej wkradł się błąd w nazwie. Klasa ma rozszerzone przedmioty: biologia, chemia i matematyka.
Nazwa klasy powinna brzmieć:
biol-chem-mat
nie
mat-chem

Za błąd przepraszamy.