The eCity Challenge

Od września 2020 klasa 1a wraz z nauczycielami języka angielskiego (Eliza Bogdańska i Katarzyna Wilkanowicz) oraz geografii (Anetta Zielińska) bierze udział w projekcie eTwinningu „The eCity challenge”. Uczniowie wykonują różnego typu zadania we współpracy z rówieśnikami z Francji i Słowacji.

Wśród wielu zadań pojawiło się:

– stworzenie zasad obowiązujących w poszczególnych mieszkaniach;

– prowadzenie dyskusji na temat wspólnego życia wielu pokoleń pod jednym dachem;

– tworzenie plakatów zachęcających do spędzania czasu z rodziną;

– dzielenie się doświadczeniami na temat sztuki w życiu uczniów;

– dyskusje, podejmowanie wspólnych decyzji i komunikacja na różne tematy w całym projekcie.

Oprócz umiejętności językowych, młodzież uczy się również korzystania z różnorodnych narzędzi zaprezentowanych powyżej (Tricider, Genially, Padlet, Forum w TwinSpace) oraz Jamboard Google

a także pracy zespołowej, dzielenia się zadaniami, komunikacji, odpowiedzialności i terminowości.

Efektem tych działań jest również interaktywna książka – ‘Christmas book’ – zbiór świątecznych prac artystycznych wykonanych w międzynarodowych grupach.

Przed nami kolejne wyzwania, o których informacje pojawią się w kolejnym semestrze.