Time Travel

Dzięki sumiennej pracy i zaangażowaniu nasz projekt 'Time Travel ’ został nagrodzony Krajową Odznaką Jakości eTwinning!
Jesteśmy dumni, bo to duże wyróżnienie i docenienie naszego przedsięwzięcia! 
 
Gratuluję wszystkim uczniom kl. 2f , którzy byli zaangażowani w pracę nad projektem 'Time Travel ’! 
Anna Szczerbińska