Time Travelling – Wrzesień

wrzesień 2020 – to nasz Padlet z autoportretami. Każdy z uczniów miał za zadanie przedstawić się, opowiedzieć o sobie …

wrzesień /październik 2020 – Każdy z uczniów miał zaprezentować się na zdjęciu, a nasi koledzy z innych krajów zgadywali kto jest kim … (zgodnie z wcześniejszym opisem własnej osoby na Padlecie)

Tworzyliśmy też logo naszego projektu…

A to nasze propozycje…

logo.pptx

Każdy z krajów miał wyłonić 3 najlepsze logo poprzez głosowanie online. Korzystając z aplikacji mentimeter.com przeprowadziliśmy głosowanie…

Aby zagłębić się i lepiej pojąć temat podróży w czasie szukaliśmy artykułów i video na ten temat  i przekazywaliśmy co w wybranych materiałach okazało się dla nas najciekawsze i najbardziej zadziwiające…