V Prezentacje Recytatorskie

27 października 2008 r. odbyły się V Prezentacje Recytatorskie „Poetae nascuntur, oratores fiunt” organizowane przez Dom Kultury Idalin.

W kategorii „poezja śpiewana” zwyciężyła Katarzyna Kowalik z klasy IIe (opieka p. A.Głowik).

W kategorii „recytacje” trzecie miejsce zdobyły: Agata Towarek z klasy Ia (opieka p. A. Głowik) oraz Julia Drab z klasy If (opieka p. A. Zając).

Konkurs poświęcony był pamięci Agnieszki Osieckiej.