WOS w Sejmie RP

Żywa lekcja WOS-u w Sejmie RP to najlepszy sposób, by tłumaczyć młodzieży mechanizm działania parlamentu.

9.03.2017 przedstawiciele klas realizujących rozszerzony program z wos-u ( kl.I E,I F.I G. II A , II E) zwiedzili Sejm RP: ” korytarz marszałkowski”, galerię w sali posiedzeń Sejmu, gdzie uczestniczyli w posiedzeniu, które prowadził wicemarszałek Stanisław Tyszka.
Po Sejmie RP poruszaliśmy się z panią przewodnik, która w przystępnej formie wyjaśniała proces legislacyjny i historię parlamentaryzmu w Polsce.
Mieliśmy okazję przejść korytarzami znanymi jedynie z telewizji, a także spotkać ważne dla życia publicznego osoby.
Następnie uczestniczyliśmy w spotkaniu z panem posłem Kukiz”15 – Robertem Mordakiem, który opowiadał o obowiązkach posłów, a także o pracy w biurze poselskim. Odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów.
Zachęcał do korzystania ze strony internetowej Sejmu www.sejm.gov.pl, na której dostępnych jest wiele informacji mogących posłużyć w przygotowaniu się do lekcji wos-u. Publikowane są tam wiadomości na temat aktywności politycznej każdego z posłów.
Przypomnieliśmy sobie, jak działa władza ustawodawcza w Polsce, a niektórzy tęsknym wzrokiem wpatrywali się w fotele sejmowe, które w przyszłości chcieliby zajmować.