WYKŁADY FILOZOFICZNE

We środę 18 kwietnia, już drugi rok z rzędu, 25 uczniów naszej szkoły, zainteresowanych zagadnieniami filozoficznymi, z klas humanistycznych: I i II e wzięło udział w wycieczce do Lublina na wykłady w ramach LX Tygodnia Filozoficznego na KUL-u. Celem wyjazdu, zorganizowanego przez Zbigniewa Sompolskiego – uczącego propedeutyki filozofii, było pogłębianie zainteresowań uczniów i popularyzacja krytycznego myślenia poprzez aktywny udział w wydarzeniu naukowym. W tym roku wybraliśmy dzień poświęcony zagadnieniom etycznym:
1. Po co etykowi badania empiryczne?
2. Dzieci interpłciowe a pojęcie płci.
3. Projektowanie dzieci – dylematy prawno-etyczne.
4. Jak powstało życie?
5. Debata: Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym.
Wykłady i debatę prowadzili wybitni specjaliści czołowych ośrodków naukowych w Polsce i były bardzo inspirujące, czego wyrazem była ożywiona dyskusja w autobusie podczas drogi powrotnej.