Wymiana ze Szwajcarią

W dniach od 8 do 17 września 2017 roku 22-osobowa grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Radomiu gościła w zaprzyjaźnionej szkole w Wohlen w Szwajcarii w ramach wymiany językowo-kulturowej, zainicjowanej przez nauczycielkę języka niemieckiego p. Edytę Szczepańską-Pałkę.

Wizyta naszej młodzieży w szkole w Szwajcarii

Wspomnienia z Wohlen, Szwajcaria

Opublikowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu na 17 września 2017

Młodzież polska zamieszkała u rodzin, co stanowiło niepowtarzalną okazję do wzbogacenia umiejętności językowych oraz poznania kultury i zwyczajów Szwajcarów.
Udział w zajęciach lekcyjnych, oprócz korzyści językowych, pozwolił na porównanie systemów edukacyjnych obu państw.
W trakcie pobytu uczniowie mieli szansę zwiedzenia w sposób niekonwencjonalny uroczych miast: Wohlen, Bremgrten, Lucerny, Zurychu: uczestnicy podzieleni na grupy otrzymywali różne zadania do wykonania, nagradzani byli pysznymi szwajcarskimi słodyczami.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyło pokonanie pontonem odcinka rzeki Reuss uwieńczone wspólnym grillowaniem.
Piesza wędrówka po Alpach ukazała bogactwo i piękno krajobrazów, podróż kolejką ze szczytu Rigi do jeziora wzbudziła zachwyt uczestników.
W programie pobytu znalazły się także zajęcia rekreacyjno-sportowe: mini golf, rozgrywki wewnątrz i na zewnątrz obiektów sportowych, w czasie których młodzież pokazała swoją sprawność fizyczną i umiejętność pracy zespołowej.
Ostatnim punktem wymiany było wspólne pożegnalne śniadanie w budynku szkoły połączone z oglądaniem zdjęć wykonanych przez młodzież obu krajów. Widać na nich zaangażowanie, radość, entuzjazm, przyjaźń – dowód, że było to udane przedsięwzięcie!

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com

A poniżej specjalne wydanie KonoPress’a nt. wymiany!

Wspomnienia ze Szwajcarii

Konopress zaprasza na wywiad!

Opublikowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu na 28 września 2017