Wyniki matur 2016

Odbiór wyników matur w szkole
u wychowawców w dniu 5.07.2016
o godz.12.00.

Na stronie szkoły w górnym pasku menu znajduje się formularz do wypełnienia przez tegorocznych absolwentów.

abs
Bardzo prosimy o jej wypełnienie po dostaniu się na studia.
Jest to nam potrzebne do badania losów absolwentów.