Wystawa misyjna

WYSTAWA MISYJNA zorganizowana została z racji corocznie obchodzonego pod koniec października Światowego Dnia Misyjnego i następującego po nim Tygodnia Misyjnego.
Wystawa przybliża pracę misjonarzy podejmujących swą posługę w dziele ewangelizacji, edukacji, pomocy medycznej i pomocy charytatywnej. Obecnie na 5 kontynentach, w 99 krajach pracuje 2004 polskich misjonarzy (321 księży diecezjalnych, 938 zakonników, 696 sióstr zakonnych i 49 misjonarzy świeckich).
Wystawa, oprócz zdjęć, zawiera eksponaty pochodzące z krajów Afryki – Kenii, Tanzanii i Zambii.