Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że odeszła nasza koleżanka,
emerytowana nauczycielka i wicedyrektorka naszej szkoły.
 

Pani Maryla Łukasik

 
Łączymy się w żalu z rodziną i bliskimi.