Radomski Dzień Inżyniera

W dniu 19 października 2023 r. w obiekcie Radomskiego Centrum Sportu odbyło się wydarzenie pn. „Radomski Dzień Inżyniera”. 
Celem tej imprezy było promowanie kontynuacji nauki na studiach wyższych i podejmowania pracy w zawodach technicznych.
Wydarzenie wpisało się w XXXV Radomskie Dni Techniki.