Rekrutacja – wyniki kwalifikacji

Wyniki naboru elektronicznego zostaną udostępnione w systemie rekrutacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w piątek, 15 lipca 2016 r o godz. 16.00. Jednocześnie zostaną wywieszone listy zakwalifikowanych do klas w szkołach.

Informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się na listach wywieszonych w szkołach (jest to jedyna formalnie wiążąca forma publikacji wyników rekrutacji),
ORAZ  po zalogowaniu się w systemie na konto kandydata,

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły aby potwierdzić chęć uczęszczania do II LO od roku szkolnego 2016/17, muszą w naszej szkole złożyć:
(1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
(2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
(3) wypełniony i podpisany przez ucznia i rodzica/ów/opiekuna/ów prawnego/ych kwestionariusz osobowy oraz podpisaną
(4) wolę uczęszczania do II LO, a także
(5) dwa zdjęcia legitymacyjne (zdjęcia należy dostarczyć do sekretariatu najpóźniej 1 września)

w terminie od 18 lipca od godz. 9.00
do 29 lipca do godz. 12.00

Po tym terminie kandydat zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych i nie zostanie przyjęty do żadnej ze szkół.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz woli uczęszczania do szkoły można pobrać ze strony internetowej II LO oraz sekretariatu.